De levensboom

Tree of life en de keltische werelden Annwn Abred en Gwynvyd

Tegenwoordig wordt de levensboom als symbool gebruikt voor geluk, wijsheid, bescherming, kracht, overvloed, schoonheid en verlossing. In de traditie van de Bijbel werd de levensboom, die vruchten voor eeuwig leven gaf, samen met de boom van kennis over goed en kwaad, in het paradijs Hof van Eden geplant. Maar werd bij de Kelten naast het Keltisch kruis en de Heilige Graal, de levensboom als het belangrijkste symbool gezien. De Kelten zagen het universum als een enorm grote levensboom, waarin drie werelden water, aarde en lucht elkaar verbonden. De Kelten noemden de drie werelden achtereenvolgens Annwn, Abred en Gwynvyd, de onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld. 

                           
      workshop levensboom hanger zelf maken in de workshop ambachtelijk edelsmeden


"De wortels van de levensboom groeien tot diep in de grond en leiden naar de onderwereld.
Annwn is de onderwereld daar waar het leven in ontspringt om geboren te worden en waar het weer naar terugkeerd, als tussentijds verblijf na de dood.
De onderwereld is een netwerk van gevlochten boomwortels (keltisch knoop) Dit is het domein van de dieren en de grote Cernunnos. Cernunnos is de god die de onderwereld in balans houdt. 
Vaak wordt hij afgebeeld met een hertengewei, de gehoornde god ,maar dit mogen we absoluut niet verwarren met het beeld van de duivel. De duivel hoort bij namelijk bij de aardse dualiteit. Het gewei of de hoornen van Cernunnos zijn verbonden met het hogere astrale van het grote geheel. In de lijn van het hogere astrale bewaakt hij 
de 7 rivieren van het leven. Samen vormen de 7 rivieren in 7 kleuren de regenboog. De regenboog was een brug om in contact te komen met de andere sferen van de andere werelden.


 

                                   
           workshop levensboom maken met amethyst, andere edelstenen of kralen


Annwn was Volgens de Iers-Keltische overlevering een eiland in de Atlantische oceaan, dat alleen was te bereiken na zeer veel inspanningen en als Mannanan Mac Lir, de god van de zee, daarmee instemde. Het was een adembenemend paradijs, zoals Alfred Lord Tennysons in het gedicht Morte d’Arthur schreef over Avalon, een astraal eiland. Een appeleiland, oftewel het eiland van Liefde, waar het niet regent, hagelt of sneeuwt. De wind als een continu zachte bries, die over golvende weilanden en oneindige bloemenvelden en door de volle fruitbomen waait. In het lied Scarborough Fair worden vele onmogelijke eisen bezongen door de mens om daar met de elf te kunnen zijn. Zij die dapper genoeg waren of een bijzondere daad hadden verricht, mochten proberen Annwn binnen te komen, maar er was geen garantie dat zij terug konden. In Annwn bevond zich een magische ketel: de Heilige Graal met de het inzicht naar het eeuwige leven. De Heilige Graal werd door negen maagden bewaakt. 
 

                                   
              workshop levensboom maken met sodaliet, andere edelstenen of kralen


De wereld waar je naar toe gaat vanuit Annwn om te leven, is Abred, de middenwereld. Abred is het niveau van fijnstoffelijk bestaan en beproevingen, oftewel leven in een aards lichaam. Abred is: waar iedereen alle connectie met de oorsprong is vergeten om helemaal in het aardse te leven op te kunnen gaan. Abred is hèt gebied waar de mensen leven en de opdrachten in het leven aangaan. Hier spelen we leven na leven, de rollen om het hoogst haalbare te ontwikkelen voor groei van het bewustzijn voor de ziel. Na de dood van de mens gaat de ziel van een overledene weer terug naar Annwn. 
Het kon ook zijn, dat de ziel onbewust van zijn of haar dood was of dat de ziel niet bewust van de sfeer waarin hij of zij na hun dood was of heeft hij of zij na het overlijden geen haast had om door de lichtpoort naar Annwn te gaan, dan was er volgens de Kelten voor hen als ziel gelukkig nog een tussensfeer om de tijd tussen twee levens door te brengen.
Maar als de ziel wel voldoende duidelijkheid over zijn of haar bestaan had en daar bewust genoeg en helder in geworden was, kon men in vrijheid direct door de lichtpoort naar Annwn. In Annwn konden de zielen verblijven om te rusten of verder door te ontwikkelen in een neutrale sfeer zonder conflict tot hun wedergeboorte van zichzelf.

 

                       
                workshop levensboom maken met amazoniet, edelstenen of kralen


Als ziel en ziel in mensenlichaam heb je vele groeiprocessen te doorlopen, maar als je uieindelijk dan uitgeleerd bent en de status van een geheel ontplooide geest bereikt hebt, mag je het cyclus van de aardse middenwereld Abred en diepere laag van de onderwereld Annwn verlaten Je mag dan als ziel rechtstreeks door naar het liefdevolle lichtrijk van de bovenwereld Gwynvyd. Gwynvyd: Daar waar de takken van de levensboom hoog in de lucht de hemel raken; daar verblijven de goden van licht: de zon, de maan, de sterren en de wonderlijke elementwezens. Gwynvyd, is de bovenwereld met de onsterfelijke wezens waar zielen naar toe gaan als ze de reïncarnatiecyclus in Abred doorbroken hebben. Gwynvyd is te vinden in de Melkweg. En verder? Daar is het bovenste deel met het uiteindelijke centrum met de tunnel naar het puurste zuiverste licht van Ceugant.
In Ceugant wonen de goden en godinnen in de Bron van het bestaan van het Alles."

                                  
workshop levensboom 'friendlines' in twee kleuren draad met edelstenen of kralen


Wat wij weten van de Kelten is dat leefden naast de Germanen. Het geloof van de Kelten en Germanen geldt nog steeds als fundament van onze voorouders en vormt een basis in onze samenleving. ‚Äč
De regenboogbrug van 7 energie rivieren in 7 kleuren, komen te overeen met de 7 chakra's.

Chakra's zijn algemener bekend in de boeddhistische levensfylosofie. Chankra's zijn de wervelende energie centra in het energielichaam van mens en dier, vaak afgebeeld als roterende wielen met de mooiste edelstenen.
Dat de cultuur van de Kelten, het hindoeïsme en het boeddhisme overeenkomsten vertonen is eenvoudiger uit te leggen, dan u zou denken. De eerste Goidelic (Gealic-Iers) sprekende Kelten vestigden zich rond 900 voor  Christus in Engeland. Deze groep spraken een eigen taal en kwamen van uit de bergen van het Noorden van India getrokken in richting van de rivier de Donau en verspreidde zich van daar uit verder over Europa. Danu is een vroegere benaming van de Donau. Danu is de naam van een Keltische godin, welke lijkt op het Indiase Dana. Dana is Sanskriet en betekent wateren des hemels (hemelse gift), welke we andersom weer terug te zien is, in de oude verhalen over de Ierse goden Tuatha Dè Danaan (kinderen van Danu).
Vele boeddhistische levenswijzen zijn te herleiden zijn naar dat volk hoog in het noorden van India en het Himalaya gebergte. Vanuit het Hindoeïsme zijn twee stromingen. Het Japans boeddhisme en Shinto is een aftakking van boeddhistische vorm, maar beiden met de zorg voor de natuur. Zelfs de symbolen van de Reiki hebben hun basis in diezelfde grotten van noord India liggen. 


De Kelten leefden van ongeveer 2000 voor Christus tot ongeveer 500 na Christus. Zij leefden volgens een clansysteem met zo’n 150 koninkrijkjes. Ieder koninkrijk werd onderverdeeld in drie klassen: de vrijen met o.a. met een eigen koning en de krijgers, de onvrijen met o.a. de druïden, profeten, muzikanten en dichters (de barden) en als laatste klasse de ambachtslieden en de ongeschoolde arbeiders en slaven. In India bestond deze kastenindeling evenzo, Met in de eerste klasse de intellectuelen, die zich vooral bezig hielden met religie tot rechtspraak en van kunst tot wetenschap. De tweede kaste waren voor de koningen en krijgers en derde voor de ambachtslieden en de vierde voor de ongeschoolden.

Zowel de Kelten als de Hindoes geloofden beiden in reïncarnatie. Volgens overlevering vochten de Kelten naakt, opdat hun 
karma ten volle kon ontplooien en dat het de incarnatie naar een volgend leven, terug naar Abred, zou versnellen bij een dodelijke afloop. Dat het zuivere voor hen een grote betekenis had, is tevens te zien aan jacht op de Heilige Graal met de inzichten tot het eeuwige leven die bewaakt wordt door de negen maagden. De negen maagden staan voor de hoogste zuiverheid. Negen voor het hoogste en de maagden voor de zuiverheid. De Tibetanen hebben het nu altijd nog over een Steen der Wijzen, het symbool van de diamant met het meest zuivere bewustzijn van de verlichting. Die duidelijkheid van het hogere bewustzijn is eigenlijk waar iedereen bewust of onbewust naar zoekt. Het Boeddhisme is vanuit daar verder vertakt in honderden vormen aangepast naar eigen ideeën over hoe het leven hier op Aarde het beste is in te vullen voor een goede plaats in het hiernamaals en daarna. Zij richten allen hun leven in volgens de wet van karma. De wet van karma is dat wat je naar je toe krijgt positief uit verdiensten of negatief als valkuil voor groei naar een volgende fase van inzicht. 
Volgens bijbel is er één leven en volgens reïncarnatie ben je bij de dood niet klaar en is de dood een tussenperiode is voor rust en bezinning om hierna het geleerd weer op aarde neer te zetten. Al deze hoofdstukken  met mogelijkheden in een telkens een nieuw lichaam maken samen, maken het complete boek van het zielenleven.  

                                  
         workshop levensboom als hanger maken met rozenkwarts, edelstenen of kralen Op 1 november wordt er allerzielen en op 2 november allerheiligen gevierd. Verder vieren we op 31 oktober Hallloween. Bij de Kelten werd de nacht van 31 oktober op 1 november tot zonsopgang, gevierd als Samhain. Op dit tijdstip was de grens tussen de aardse wereld Abred en Annwn, de astrale wereld op z’n dunst. Volgens de legendes beschikten de god Arawn en  later oorlogsgod Gwyn Ap Nudd over een roedel honden uit de onderwereld. Madra Bán, witte honden met rode oren, hiermee speurden de naar verdwaalde zielen, om deze naar Annwn over te brengen. De nacht van de Wilde Jacht, wordt nu gevierd als het verkleedfeest Halloween, naar de Halloweven: de transparant-lichtdoorschijnende vrouwen en dwaallichtjes.

 

                                 
                 workshop levensboom in de kleuren van de regenboogNoot: Het bronzen tijdperk duurde ongeveer van 2000 voor Christus tot 500 voor Christus. De ijzertijd volgde op de bronstijd en deed zijn intrede op z’n vroegst rond 1200 voor Christus. In Nederland werden ijzeren voorwerpen gangbaar omstreeks 700 voor Christus. De Keltische samenleving kende geen schrift, maar de Kelten waren meester in het smeden in brons, ijzer en ook in goud. Vanuit de bronstijd zijn er namelijk nog vele wapens, gereedschappen en sieraden gevonden en nu te zien in verschillende musea. Dat er vele ijzeren voorwerpen zijn vergaan, is doordat ijzer veel sneller corrodeert dan brons of koper.
De val van de Romeinen in 476 na Christus had daarop als gevolg dat Christendom als Romeinse staatsgodsdienst, ruim baan kreeg voor hervormingen door heel Europa heen. Daarmee begonnen de vroege Middeleeuwen en Keltische samenleving werd kleiner.
Auteur: Marijke Hillebrand. 2015   ( www.gemh.nl )


  workshop levensboom, edelsteenboom, kristalboom of kralenboommaken
. investering vanaf 20 euro per persoon
. inclusief draad voor kleine boom,
                                     houten onderstam,
                                     gebruik van gereedschappen,
                                     gebruik van schort,
                                     koffie thee limonade of water te drinken met iets lekkers er bij.
. bij de investering worden gebruikte edelstenen apart berekend.