Magneetsieraden

-Magneet en magneetsieraden
Het magnetisme is een natuurkundig natuurverschijnsel. Het is de onderlinge aantrekkingskracht tussen gelijkgerichte polen van metalen. Deze oerkracht heeft een grote invloed op alle biologische
energetix voor mens en dier processen. De aarde is een enorme magneet, met een positief geladen Noordpool en een negatief geladen Zuidpool. Het magnetisch veld van de aarde wordt zichtbaar in het noorderlijk en zuiderlijk poollicht.
In het klein komt dit verschijnsel ook voor in de magneten. Het magnetisme is een van de basisvoorwaarden voor het leven hier op aarde. Het werkt ordenend op de biologische systemen.
De negatieve elektronenstroom om de kern van de positieve atomen heen wordt gekijkgericht in de ruimte om het atoom. De atomen met de elektronenstroom hieromheen geven in alle verschillende variaties moleculen vorm. Deze moleculen geven vorm aan cellen, mineralen enz., en zo eigenlijk aan al het leven op aarde. 
In bijvoorbeeld China, Japan, Egypte, India en Griekenland wordt het gebruik van magneten al duizenden jaren ingezet voor genezing. Deze oude culturen werkten meestal met vaste magneten zoals Magnetiet. 
Magneten helpen ons om afgestemd te zijn op de aarde-energie, waardoor het dragen van magneetsieraden als positief kan worden ervaren. Magneten in de Energetix sieraden zijn gemaakt van ijzer en het kunstmatige Neodymium.  
Neodymium is in 1885 ontdekt door de Oostenrijkse chemicus Carl Auer von Welsbach. In 1925 werd het in zuivere vorm werkzaam. De naam is opgebouwd uit neo(nieuw) en dydimos(tweeling). Het woord tweeling, komt doordat het Neodymium sterk leek op Lanthanium en worden allebei aangetroffen in het mineraal Ceriet. 
Het krachtige Neodymium wordt naast het gebruik in de magneetsieraden als Nd2Fe14B  gebruikt in het kleuren en ontkleuren van glas van groen naar violet en rood. In de astronomie wordt het gebruikt in apparaten en bijv. in laser met infrarode golflengten.  Ook in hoofdtelefoons wordt dit metaal zeer veel gebruikt. 
In de natuur reageert dit Neodymium heel sterk en wordt het daardoor niet vaak zuiver aangetroffen. Wél wordt het gevonden in o.a. de mineralen monaziet en bastnäsiet. Sommige vormen van Neodymium zijn radioactieve isotopen met halveringstijden van vele miljoenen jaren tot 11 dagen.

DE MAGNEETSIERADEN ZIJN GEHEEL RISICOLOOS TE DRAGEN.
Maar let wel op! Het is af te raden om zonder medisch advies magneten te dragen, wanneer men een pacemaker heeft of andere levensreddende apparaten die op batterijen werken, net als dat er dan afgeraden wordt om voor een magnetron die aan staat te gaan staan. Daarnaast: géén van de magneetsieraden, op welke wijze dan
 ook, vervangt een bezoek aan arts of psycholoog.

Magneetwater en Edel(steen)water werkt door in het lichaam (mens, dier, boom en plant), zoals de druppels bloesemwater van Bach. Water heeft een 'geheugen' en kan positief beïnvloed worden door symfonieën , vriendelijke woorden, mooie gedichten, wel gemeende symbolen, heldere zuivere gedachten en de kracht van een edelstenen en magneten.
De werking van ons denken, onze hersenen is echter een vele malen sterkere kracht in genezing dan de werking van een magneet als Neodymium in magneetsieraden. Edelstenen hebben juist op een veel hoger subtieler niveau een invloed op de mens, het dier en de planten. Door de inwerking van de edelsteen op de aura van de mens heeft dit een invloed op de psyche van de mens. Iedere edelsteen heeft zo een positieve kracht, voor ieder mens te ervaren. In
deze link is dit uitgebreid te lezen. Bij magneetsieraden is nog geen uitwerking op de aura ervaren, of een uitwerking in de psyche van de mensen. 

Magneet sieraden, Magnetiet, Gezondheidsstenen, Edelstenen  en Mineralen zijn hier verkrijgbaar bij Juwelier Goudsmid Marijke Hillebrand 0172 507886 te Leimuiden.