Taxaties van sieraden met sieradentaxatierapport

Bij de aanschaf van een sieraad of kunstobject, kunt u naast de bon een ook om certificaat van echtheid en om een taxatie rapport vragen. Deze zijn bij mij gratis bij de aanschaf te verkrijgen, wanneer dit direct bij aanschaf wordt aangegeven.

Veel gestelde vragen bij taxaties:
1. Voor welke doelen wordt er getaxeerd.
2. Hoe gaat een taxatie in zijn werk.
3. Waar zal een taxateur op letten bij een waarde bepaling.
4. Wat kost een taxatierapport.
 
1. Voor welk doel wordt er getaxeerd.
-Voor de verzekering:
Bij deze taxatie voor de verzekering worden uw sieraden getaxeerd naar de huidige winkelverkoop waarde met foto en omschrijving.
Ingeval van diefstal heeft u dit rapport nodig voor politie en/of verzekeringmaatschappij.

-Voor waardebepaling bij de verdeling van een erfenis
Een taxatierapport in geval van schenkingen, erfenissen en verdelingen biedt de verschillende partijen de gelegenheid om tot een eerlijke verdeling te komen. De waarde kan worden bepaald aan de hand van de vervangingswaarde of executiewaarde.

-Een derde optie is om voor een eenvoudige schifting tussen echt en bijoux te maken. Deze kan uitgebreidt worden met een waardebepaling op papier.
 
2. Hoe gaat een taxatie in zijn werk.
U brengt de te taxeren sieraden bij ons in de winkel. Bij afgifte zullen wij met u bespreken voor welk doel de sieraden dienen te worden getaxeerd. Daarna zullen de sieraden die u bij ons achterlaat worden gefotografeerd of worden ingescand. Hiervan kunt een copieafdruk mee krijgen als bewijs.
U krijgt bericht van ons wanneer de taxatie klaar is en dat u deze kunt ophalen u dient de gemaakte scan mee te nemen. Het taxatierapport bestaat uit een beschrijving van uw sieraden met de daarbij behorende prijs en foto’s van de sieraden.
 
3. Waar zal een taxateur op letten bij een waardebepaling.
– Van wat voor materiaal is het sieraad/voorwerp gemaakt en welk gehalte het heeft.
– of het sieraad hol of massief is, welk gewicht het sieraad heeft.
– welke keurmerken staan op het sieraden/voorwerp.
– De kwaliteit van diamant, edelstenen en parels.
– Ouderdom, kwaliteit en conditie waarin het sieraden/voorwerp zich bevind dat getaxeerd wordt.
 
4. Wat kost een taxatierapport.
De opmaakkosten van het taxatierapport in tweevoud bedraagt minimaal € 25,-
Berekend met € 1,50 per te noteren onderdeel.
De waardebepaling en de bedragen 0,5 % *  a 2,5 % *  van de getaxeerde waarde.

 

0,5 % bij hertaxatie bij hier eerder opgemaakt rapport van desbetreffende sieraden

   1 %    bij algemeen voorkomende sieraden

   2,5 % bij sieraden waar extra onderzoek benodigd is