De magie van diamanten                                                   2

           Magie van Diamant
 
Sinds het begin is de Diamant al omgeven met mystiek. Zo zou een diamant in het oude India gebruikt worden om je onzichtbaar te maken. Ze werden gebruikt om Goden te eren Koningen droegen diamanten als talisman om het slechte af te weren. 
Diamant maakt onoverwinnelijk. Daarom werden diamanten in de gedragen tijdens het gevecht als symbool van moed en in de Middeleeuwen geloofde men dat Diamant het huwelijk zou beschermen.

Diamanten ontstaan in de diepte op wel 200 km onder het aardoppervlak bij temperaturen tussen de 1300 tot 2000 graden Celsius. Diamanten zijn ontstaan uit zuiver koolstof. Door het samenpersen van zuiver koolstof ontstaat in eerste instantie grafiet. Als grafiet verder wordt samengeperst onder druk van en bij bijzonder hoge temperatuur gekristalliseerd is, dan pas ontstaat diamant. Het gekristalliseerde koolstof materiaal is zo hard, dat het door geen andere geëvenaard kan worden. Diamant is het hardste materiaal op aarde.
                                   
Een diamant kan gevonden worden in vulkanisch gebied op plekken met gestolde lava. Dit komt doordat vloeibaar diamant houdend gesteente door vulkaanuitbarstingen onder enorme druk naar de oppervlakte worden geperst. Door erosie kan het diamant houdende materiaal worden meegenomen door wind en water. Zodoende wordt diamant ook in rivierbeddingen gevonden. Dat wordt ook wel alluviale afzettingen genoemd.

           vloeiende lava
           Foto: Lava op BIg Island Hawaii 2002  

Het delven van diamant is een zware bezigheid en is niet eenvoudig. Zelfs als de aarde daar is al is afgegraven, liggen de diamanten niet zomaar voor het oprapen. In een diamantmijn wordt het gesteente van beneden door mijnschaft naar boven gebracht en het bewerkt worden om de diamanten uit eruit te halen. Voor één karaat diamant moet er 250 ton gesteente worden bewerkt.
  
Er zijn verschillende manieren om diamant te delven:
 • Gedolven in beken of rivieren, dan wordt het diamantgruis gezeefd.
 • Als de diamant in gesteente zit wordt het uitgehakt of opgeblazen met explosieven. Deze manier gebeurt vaak in diamantmijnen.
 • Diamanten zijn zwaar en zinken. Er is een drijf/zink manier ontworpen waarbij de diamanten zinken in een zwaardere vloeistof. Daarna zijn ze eenvoudig te scheiden van het resterende gesteente.
 • De meest moderne methode is de diamanten te lokaliseren met röntgenstralen. Het gesteente wordt via transportbanden naar een donkere ruimte getransporteerd. Door de röntgenstralen lichten de diamanten op. Diamanten worden snel vet, daarom wordt er met een vettige luchtstroom worden de diamanten als het ware uitgezogen en gescheiden van het gesteente.
Nadat de ruwe diamant is gescheiden van het gesteente moet het worden gesorteerd en bewerkt. Maar 15 tot 20% van alle gevonden diamanten zijn geschikt om in juwelen gebruikt te worden.
De andere 80-85% wordt gebruikt in de industrie voor slijpen, boren, snijden en polijsten.
Bijna 3000 jaar geleden, omstreeks 800 voor Christus, werd in India de eerste Diamant gevonden te zijn. In de periode van de Grieken en de Romeinen wisten zij wel van het bestaan van Diamanten, maar werd pas in de Middeleeuwen op waarde geschat, doordat ze een manier van slijpen hadden gevonden. Sinds het begin is de diamant al omgeven met mystiek. Zo zou een diamant in het oude India gebruikt worden om je onzichtbaar te maken. Ze werden gebruikt om Goden te eren Koningen droegen diamanten als talisman om het slechte af te weren. Diamanten werden gedragen tijdens gevecht als  symbool van moed en in de Middeleeuwen geloofde men dat de  diamant het huwelijk zou beschermen.
 
Diamant heeft een hoge brekingsindex en een hoge dispersie waardoor er een fonkelend licht uit de steen lijkt te komen, dat het materiaal wel een grote invloed moest hebben op de fantasie en het inbeeldingsvermogen van de mens. Verhalen van passie, macht, overwinning en bedrog zijn verbonden met de grote en beroemde diamanten zoals de Koh-I-Noor (106 crt.), de Hope (44 crt.), Groot-Mogol (790 crt.), Regent (136 crt.), Florentijner (139 crt.) en de Cullinan die in Zuid-Afrika in het jaar 1905 werd gevonden met een gewicht van 3024,75 crt., Deze werd aan koning Edward VII van Engeland geschonken voor het verlenen van de onafhankelijkheid van de Britse kolonie Zuid-Afrika. In Amsterdam (destijds één van de drie diamantsteden) werd de Cullinan gekliefd en omgeslepen tot negen grote diamanten en 96 kleinere stenen.
    Britse kroon met Koh I Nor
De in India gevonden diamant Koh-I-Nor weegt 106 karaat gevat in de Britse kroon.


De kwaliteit van een diamant wordt bepaald door vier verschillende kwaliteitsnormen.
Deze worden aangeduid door de vier C's. 
Carat, Clarity, Cut en Colour oftewel Gewicht, Zuiverheid, Slijpsel en Kleur.

1).Carat
Het gewicht van diamant wordt uitgedrukt in karaten. In vroeger tijden werden de zaadjes van de Johannesbroodboom gebruikt om het gewicht van een diamant te bepalen. Eén zaadje van deze boom weegt 0,2 gram en dit is ook nog heden ten dage het gewicht van één karaat diamant. Voor een fijnere bepaling van het diamantgewicht is een karaat (0,2 gram) onderverdeeld in 100 punten. Zo kan een diamant met een gewicht van 0,10 karaat ook aangeduid worden door 10 puntjes.
 
2).Clarity
Diamant bestaat uit zuivere koolstof, uitgekristalliseerd in het diepste van de aarde. Tijdens dit natuurlijke proces ontstaan er in de kristallen onzuiverheden. Dit zijn sporen van niet gekristalliseerd koolstof of van andere mineralen en kunnen vaak pas onder een loep waargenomen worden. Deze insluitsels maken elke diamant uniek. Het zijn de vingerafdrukken van de natuur. Hoe minder insluitsels er in de diamant aanwezig zijn hoe waardevoller hij wordt. Bij het bekijken van de insluitsels wordt een loep gebruik die 10 maal vergroot. Als er bij deze vergroting geen insluitsel te zien zijn wordt de diamant 'loepzuiver' genoemd. Een diamant met de aanduiding 'VVSI' heeft een insluitsel dat 'very, very small' is. Hierop volgt 'VSI' (very small inclusion), 'SI' (small inclusion), en uiteindelijk 'Piqué' (zichtbaar met het blote oog).
 
 3).Colour
 De mooiste diamanten zijn kleurloos. Het merendeel van de diamanten hebben echter een lichte gele tot bruine tint. Het Gemological Institute of America gebruikt voor de aanduiding van de kleur van diamant de letters van het alfabet. De 'D' staat voor de fijnste witte kleur. Bij de letter 'G' wordt nog gesproken van vrijwel kleurloos of licht getint wit. Bij de letter 'K' is de kleur zwak geel ofwel getint wit. En zo verder.
 
De meest bekende (en gewilde) kleur van diamant is wit. Toch kunnen er in de natuur zeldzaam gekleurde diamanten voorkomen. Groene, rode, blauwe, roze, geel, bruine of amberkleurige diamanten zijn speciaal en waardevol. Zij worden 'fancy-colours' genoemd.
Wij hebben een mooie collectie gekleurde diamanten voor in onze sieraden.. en werken met de krachten die de kleuren met zich meebrengen


        diamanten kleur by GEMH
 
 • Wit staat voor onoverwinnelijk, versterkt het zicht
  en staat symbool voor de altijd durende Liefde.
 • Zwart heeft naast het onoverwinnelijke een versterkende werking op het gehoor.
 • Champagne en licht bruine diamanten geeft meer werking op universele Liefde.
 • Blauw is naast de kracht voor extra verbindend inzicht.
 • Roze diamant heeft meer een jeugdig fladderende liefdesenergie bij zich, zonder de verbinding, maar meer van het genieten.
 • Gele diamant geeft helder inzicht, om gemakkelijker beslissingen te maken.
 • Goudgroen laat een wit-roze energie tonen, welke staat voor liefdevolle vriendelijkheid ‘Meta’.
 • Bij de bruine diamant wordt de onoverwinnelijke energie zwaarder, soberder, het vertild de emotie naar het indenkend filosoferen, zoals het beeld de Denker van Rodin.
4). Cut
De laatste van de vier C's is de manier waarop de diamant is geslepen. Ruwe diamant ziet er uit als een kiezelsteen en lijkt waardeloos. De slijper kan echter uit het ruwe materiaal een prachtige en fonkelende diamant onthullen. Door het aanbrengen van facetten kan een schitterend lichtspel opgewekt worden.
Een goed geslepen diamant zorgt voor een optimale schittering en flonkering.
Er bestaat een onderscheid tussen de kwaliteit van het slijpsel en de slijpvorm van een diamant.
Het ronde briljant-slijpsel is de meest voorkomende en eigenlijk ook de meest optimale slijpvorm voor diamant. De briljant is opgebouwd uit 57 facetten. Deze zorgen ervoor dat al het licht dat op de diamant valt door lichtbreking en reflectie terug geschoten wordt uit de bovenzijde. Daarbij wordt het licht verstrooid in de regenboogkleuren en ontstaat een fonkelend spel.
Diamant ontleent dus zijn schittering aan de weerkaatsing van het licht. De slijper moet de facetten zodanig aanbrengen dat het licht optimaal van het ene facet naar het andere wordt gekaatst.
Door de slijpvorm krijgt een diamant z’n licht reflecterende eigenschappen.
1).Wanneer een diamant precies in de juiste verhoudingen is geslepen wordt het licht weerkaatst van het ene facet naar het andere. Alle licht reflecteert dan via de bovenkant van de steen.
2). Als de diamant te dik is geslepen, gaat het licht deels via de onderkant van de steen verloren.
3). Als de diamant te vlak is geslepen, ontsnapt het licht al aan de steen nog voordat het door een ander facet wordt teruggekaatst
Het model (de slijpvorm) waarin de diamant is geslepen, is meer een kwestie van persoonlijke smaak. Deze slijpvorm heeft nauwelijks invloed op de waarde. Een diamant verliest tijdens het slijpproces gemiddeld circa 50% van zijn oorspronkelijk gewicht.
 
Andere slijpvormen zijn de vierkante Carré of Princess, de rechthoekige Baquette, het Hart, de Peer, de puntige bootvorm Markies of Navette. Lasercut is de laatste jaren populair, met een diversiteit aan nieuwe slijpvormen.
diamant shaps gemh
  
Een perfect geslepen briljant geslepen diamant vanaf de onderkant bekeken laat een patroon van harten zien en de steen van bovenaf bekeken een patroon van pijlen.
Harten en pijlen; Hearts and Arrows oftewel het Cupido-slijpsel.

 
De Diamant voor altijd durende Liefde!

Volgens de mythe van de nimf Daphne, Apollo en Cupido
kunnen de pijlpunten van de liefdesengel Cupido kunnen niet anders dan van Diamant zijn.
 
 
 

 
 
 
Foto: aanzoeksring
goud solitair met een ruwe Diamant
GemhArtJewelry GEMH.NL

En wat is er mooier dan van je geliefde een diamant te krijgen,
waarin zijn eeuwige liefde van het hart zichtbaar is...


 

Home <   3  > volgende : Passie voor Parels  
Schatten van de Aarde 1 > 1112 > 22, 23 >28, 29 > 34, 35 > 39 
  40 Gemh Art Jewelry